Széchenyi István,

a reformkori Magyarország egyik legjelentősebb személyiségének a közjó érdekében végzett munkássága,
és e tevékenységét megfogalmazó gondolata – 
az ember annyit ér, amennyit használ – a XXI. század emberére is hat. A magyar tudományos, művészeti és gazdasági élet szereplői e gondolatban

megfogalmazott szellemiség ápolására, támogatására, hozták létre a

 

Széchenyi Tudományos Társaság Alapítvány-t.

 

 

Az alapítvány kiemelt céljának tekinti:

 

 

Az alapítvány, a céljaiért való tevékenysége mellett szintén fontos feladatának tekinti – határainkon belül és kívül – egy olyan társadalmi légkör kialakítását, amely ösztönzi, megbecsüli és értékeli a fejlődés javára fordított kiemelkedő munkavégzést,
amely szem elött tartja, a  Legnagyobb Magyar egyik legfontosabb intelmét, hogy tudásunkat, műveltségünket folyamatosan gyarapítani
nemzeti kötelesség
, mert ez a forrása a nemzet fejlődésének.

Az Alapítvány nyílt, amelyhez bármely bel- és külföldi természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljait támogatja, munkájával segíti.